zamknij
...

Często zadawane pytania (FAQ)

Chłodnictwo

Czy można jednokompresorową dwudrzwiową chłodziarko-zamrażarkę umieścić w pomieszczeniu, które nie jest regularnie ogrzewane?

Urządzenie powinno stać w suchym i regularnie wietrzonym pomieszczeniu. Temperatura otoczenia gwarantująca prawidłowe funkcjonowanie urządzenia uzależniona jest od klasy jego wykonania. Można to sprawdzić na tabliczce znamionowej.

W przypadku chłodziarek dwudrzwiowych –jednokompresorowych (typy oznaczone symbolem HZ...) należy zwracać szczególną uwagę, aby temperatura otoczenia nie spadała poniżej dozwolonej wartości. Jeżeli chłodziarka będzie przez dłuższy czas narażona na działanie zbyt niskiej temperatury otoczenia, w komorze chłodzącej temperatura pozostanie wprawdzie na normalnym poziomie, ale temperatura w zamrażarce wzrośnie, co skróci czas przechowywania produktów, a nawet może doprowadzić do ich rozmrożenia. Te modele chłodziarko-zamrażarek nie są przeznaczone do pomieszczeń, które nie są regularnie ogrzewane (np. domki weekendowe).

Czy chłodziarko-zamrażarkę można pozostawić przez dłuższy czas wyłączoną?

Jeżeli planujemy dłuższy postój urządzenia, pokrętło termostatu należy ustawić w położeniu 0 (STOP). Chłodziarko-zamrażarkę należy odłączyć od sieci elektrycznej, opróżnić, rozmrozić, umyć i pozostawić z lekko uchylonymi drzwiami.

Urządzenia do gotowania

Gdzie szukać wskazówek nt. bezpiecznego używania produktów?

Po dokonaniu zakupu nowej kuchenki lub płyty zawsze należy trzymać się naczelnej zasady: przed pierwszym użyciem urządzenia powoli i dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. To pomoże Ci w przyszłości uporać się z potencjalnymi problemami, instrukcja obsługi zawiera bowiem wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i sposobu korzystania z urządzenia. Dzięki temu unikniesz niejednego rozczarowania i niepotrzebnej irytacji.

Regularnie dbaj o urządzenie przestrzegając wskazówek producenta i używaj rekomendowanych przez niego środków czyszczących.

Jak bezpiecznie używać kuchenek i płyt gazowych?:

 • Montażu dokonuj wyłącznie za pośrednictwem autoryozowanego serwisu lub podmiotu z uprawnieniami gazowymi. Fakt instalacji przez wykfalifikowany personel potwierdź pieczęcią na odwrocie Karty Gwarancyjnej
 • regularnie wymieniaj uszczelki na połączeniu zaworu regulacyjnego i butli,
 • przynajmniej raz na 2 lata wymieniaj przewód doprowadzający gaz z butli do kuchenki gazowej,
 • okresowo sprawdzaj szczelność połączenia przewodu doprowadzającego gaz na zaworze regulacyjnym i na wejściu do kuchenki, 
 • nigdy nie lekceważ charakterystycznej woni towarzyszącej niekontrolowanemu ulatnianiu się gazu. Jeśli stwierdzisz ulatnianie się gazu, natychmiast zamknij zawór butli bądź zawór odcinający (w przypadku gazu ziemnego) i wezwij serwis Gorenje. Pomieszczenie dobrze przewietrz. Nie używaj w pomieszczeniu otwartego ognia, nie włączaj ani nie wyłączaj urządzeń elektrycznych. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie piekarnika, zalecamy:

 • do pieczenia w piekarniku używaj zawsze odpowiednich brytfann,
 • podczas pieczenia przestrzegaj zalecanych przez producenta temperatur. Wskazówki na temat doboru odpowiedniej do danego rodzaju potrawy temperatury pieczenia zawarte są w tabelach dołączonych do instrukcji użytkowania,
 • nigdy nie okładaj wnętrza piekarnika folią metalową,
 • nigdy nie stawiaj form lub naczyń do pieczenia bezpośrednio na dnie piekarnika, ponieważ można w ten sposób uszkodzić pokrywającą je emalię,
 • Przed przystąpieniem do pieczenia żywności o wysokiej zawartości wilgoci zawsze najpierw ogrzej piekarnik do temperatury roboczej. W ten sposób unikniesz kondensacji pary na wewnętrznej ścianie drzwiczek piekarnika i ściekania wody na element umieszczony pod piekarnikiem.

W przypadku płyt witroceramicznych oraz indukcyjnych postępuj ściśle według wskazówek producenta:

 • używaj do gotowania naczyń o wielkości dna dokładnie odpowiadającej wielkości wybranego pola grzejnego,
 • dno naczynia powinno być płaskie i pozbawione jakichkolwiek wypukłości (również wytłoczonych znaków i napisów), aby nie uszkodzić (porysować) powierzchni płyty),
 • podczas gotowania zwróć uwagę, aby na płytę nie rozsypać cukru, soli itp. Jeśli ci się to przydarzy, powierzchnię płyty natychmiast wytrzyj suchą ścierką,
 • nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia (np. pozostałości, które wykipiały podczas gotowania) usuniesz z płyty  przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących  Do czyszczenia płyty  witro-ceramicznej nigdy nie używaj proszków do szorowania, ługów ani metalowego zmywaka, ponieważ zniszczysz w ten sposób jej powierzchnię,
 • środka czyszczącego nigdy nie nakładaj na gorącą powierzchnię, płyty nie używaj jako dodatkowego blatu roboczego,
 • Podstawowa adaptacja sensorów sterowania dotykowego: każdorazowo po włączeniu płyty następuje automatyczna adaptacja sensorów, której celem jest zapewnienie optymalnego działania sensorów dotykowych. Na wszystkich wyświetlaczach pojawia się symbol “-“. Pomyślne zakończenie adaptacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym wszystkie kontrolki gasną i płyta jest gotowa do użytku. Podczas adaptacji na sensorach nie mogą znajdować się jakiekolwiek przedmioty, ponieważ powoduje to przerwanie operacji. Wznowienie adaptacji nastąpi dopiero po usunięciu przedmiotów z sensorów - do tego czasu sterowanie płytą będzie niemożliwe.
 • Używając do gotowania żaroodpornych naczyń ze szkła lub porcelany należy przestrzegać zaleceń producenta. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia płyty.

Okapy

Dlaczego po włączeniu okapu zaczyna dymić kominek znajdujący się w tym samym pomieszczeniu i jak rozwiązać ten problem?

Okapy kuchenne o dużej mocy, które posiadają zdolność wentylacji powietrza z wydajnością sięgającą  600 m3/h, mogą doprowadzić do wytworzenia się podciśnienia w pomieszczeniach nie mających dostatecznego dostępu świeżego powietrza.

Aby korzystanie z okapu kuchennego nie zakłóciło prawidłowego funkcjonowania  innych urządzeń wyprowadzających  powietrze, w pomieszczeniu należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza poprzez kratki wentylacyjne, których w żadnym wypadku nie wolno blokować.

Kiedy należy zainstalować w okapie filtr węglowy?

Opary zasysane przez okap przechodzą najpierw filtr tłuszczowy, który ma postać metalowej kratki bądź jest wykonany z tkaniny. Filtr ten zatrzymuje tłuszcz. Filtr węglowy należy zakładać w okapach, które nie posiadają odprowadzenia do kanału wentylacyjnego. 

W tym przypadku filtr węglowy służy do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Przy regularnym używaniu okapu filtr węglowy należy wymieniać co 6 miesiący.

Co oznacza symbol „F” na wyświetlaczu okapu?

Symbol F pojawia się na wyświetlaczach okapów regularnie co 30 h pracy urządzenia. Symbol jest wskazówką dla użytkownika – należy sprawdzić stan filtrów okapu. Filtr tzw. przeciwtłuszczowy można umyć w zmywarce, filtr węglowy należy wymienić. Symbol F można zlikwidować poprzez kilkunasto sekundowe przyciśnięcie i przytrzymanie symbolu „-„ 

Pralki

Woda z płukania pieni się…

Obecność piany w wodzie z płukania jest następstwem użycia zbyt dużej ilości środka piorącego, miękkiej wody lub silnych właściwości pieniących środka do prania.

Jak należy postępować?

Środek do prania należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając stopień twardości wody i stopień zabrudzenia bielizny. Środek piorący trudniej wypłukuje się z miękkiej wody. Piana może również tworzyć się, gdy bielizna jest już naprawdę dobrze wyprana. W takim przypadku piana po niedługim czasie znika sama. 

Pralka niedokładnie płucze, a po zakończeniu prania na bieliźnie pozostają resztki proszku. Jaka może być tego przyczyna?

Środek piorący należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając stopień twardości wody i stopień zabrudzenia bielizny. Środek piorący trudniej wypłukuje się z miękkiej wody. Piana może również tworzyć się, gdy bielizna jest już naprawdę dobrze wyprana. W takim przypadku po niedługim czasie piana znika sama. 

Jak należy postępować?

 • środek piorący dozuj zgodnie ze wskazówkami producenta,
 • bieliznę natychmiast ponownie wypierz,
 • użyj płynnego środka piorącego, który nie zawiera zeolitów,
 • spróbuj usunąć pozostałości proszku przy pomocy szczoteczki.

Na czym polega działanie systemu UKS i jaki jest jego związek z wirowaniem?

UKS to skrót od układu kontroli stabilizacji. Przed rozpoczęciem właściwego wirowania urządzenie próbuje równomiernie rozłożyć odzież w bębnie piorącym, po to by samo wirowanie przebiegło jak najefektywniej i trwało jak najkrócej. Próby polegają na powolnych ruchach bębna w obie strony oraz korygowaniu na bieżąco czasu do końca cyklu na wyświetlaczu urządzenia. 

Jak należy postępować?

 • Urządzenie działa normalnie, należy poczekać do końca cyklu (do sygnalizacji END na wyświetlaczu)

Suszarki

Kondensacyjna suszarka do bielizny nie dosusza albo w ogóle nie suszy prania. Co może być przyczyną?

Jeśli wykluczyć uszkodzenie suszarki, przyczyny nieprawidłowego suszenia mogą być następujące:

 • zanieczyszczony filtr na drzwiach lub w kanale powietrznym,
 • zanieczyszczony kondensator pary,
 • zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, w którym stoi suszarka,
 • niedostatecznie odwirowane pranie.

Wymienione powyżej przyczyny (zwłaszcza zanieczyszczenie filtra lub kondensatora) mogą spowodować wyłączenie termostatu bezpieczeństwa, co oznacza zaprzestanie grzania (suszenia) i konieczność naprawy serwisowej.

Jak postępować?

Należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania:

 • czyścić filtry po każdym użyciu suszarki,
 • okresowo sprawdzać i w razie potrzeby czyścić kondensator pary,
 • zadbać, aby temperatura pomieszczenia, w którym stoi suszarka, nie przekraczała 25° C; wyższa temperatura w pomieszczeniu powoduje wydłużenie czasu suszenia i wzrost zużycia energii elektrycznej,
 • aby skutecznie odwirowywać pranie radzimy zaopatrzyć się w pralkę, która zapewnia prędkość wirowania przynajmniej na poziomie 800 obrotów/min.

Zmywarki

Jak zabudować zmywarkę?

Jeżeli zmywarka ma być zabudowana w ciągu elementów kuchennych, zabudowę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. Instrukcja montażu dołączona jest do każdego nowego urządzenia. 

Już na etapie montażu należy wziąć pod uwagę, że zmywarka może w przyszłości wymagać naprawy. Dlatego zmywarkę powinno dać się łatwo wysunąć, nie niszcząc przy tym podłogi i nie demontując całej zabudowy kuchennej. W tym celu do niektórych modeli zmywarek dołączone są plastikowe prowadnice, które należy zamontować na nóżkach. 

Zmywarkę należy wypoziomować używając do tego celu regulowanych nóżek. Nóżek nie należy całkowicie przykręcać, ponieważ może się zdarzyć, że zamiast na nóżkach zmywarka stanie  na dnie obudowy. 

Przyłącze odprowadzające wodę (syfon) powinno być zainstalowane na wysokości min. 30 cm i maks. 100 cm.


Jak prawidłowo dbać o zmywarkę?

Aby zapewnić długotrwałe, sprawne funkcjonowanie urządzenia oraz skuteczne zmywanie należy regularnie czyścić zmywarkę zgodnie ze wskazówkami użytkowania. Ważne jest, aby po każdym użyciu zmywarki oczyścić filtry. Podczas wyjmowania filtra należy uważać, aby resztki jedzenia nie przedostały się do pompy, co mogłyby spowodować jej zablokowanie. Od czasu do czasu należy sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić ramiona zraszacza oraz filtr na zaworze przyłącza doprowadzającego wodę.

Tylko czyste filtry i ramiona zraszacza zapewnią dobre rezultaty zmywania.