zamknij
...

TERRAGOR Pompy ciepła ziemia/woda

Kluczowe informacje:

  • Wykorzystanie energii gleby  za pośrednictwem kolektora gruntowego lub pionowej sondy gruntowej. 
  • Temperatura na głębokości większej niż 1,2 m nie spada poniżej 0°C. 
  • Instalacja HP w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C. 
  • Możliwość ogrzewania, klimatyzacji i przygotowania wody użytkowej. 
  • Dostępność źródła w ciągu całego roku.
  • Monowalentny tryb pracy.
  • Łatwe elektroniczne sterowanie systemem.
  • Możliwość 2 niezależnych obiegów hydraulicznych.

Pompy ciepła TERRAGOR wykorzystują energię zmagazynowaną w gruncie. Odbiór ciepła z gruntu odbywa się za pomocą kolektora gruntowego zbudowanego na odpowiednio dużej powierzchni. W celu zapewnienia optymalnego działania powierzchnia kolektora musi być około dwa razy większa od ogrzewanej powierzchni. Ilość energii, którą można pozyskać z gruntu, zależy od położenia gruntu i składu podłoża. Ważne jest, aby powierzchnia, na której zbudowano kolektor, nie została zabudowana ani wyasfaltowana, nie powinny się na niej również znaleźć jakiekolwiek inne przeszkody utrudniające swobodne wsiąkanie wód deszczowych w glebę.

Pompy ciepła TERRAGOR są kompaktowe i  niezwykle ekonomiczne. Osiągają współczynnik wydajności cieplnej  (COP) nawet ponad 4,5. Różnica pomiędzy temperaturą medium (woda + glikol) na wejściu do pompy ciepła i wyjściową temperaturą na kolektorze wynosi około 4°C.


Poziomy kolektor gruntowy


Zbudowanie kolektora wymaga posiadania odpowiedniego terenu, na którym woda deszczowa może swobodnie przenikać do gleby. Wymaganą wielkość kolektora w m2 wylicza się ogólnie według następującego wzoru: moc grzewcza pompy ciepła (w kW) x 40. Niezbędny przekrój PE rury wynosi 1", położenie rury na głębokości około 120 cm, odległość pomiędzy  gałęziami rur powinna wynosić 0,7 do 0,8 m.

Pionowa sonda gruntowa


Jeżeli nie posiadamy terenu o powierzchni wystarczająco dużej na położenie gruntowego kolektora poziomego, możemy wywiercić otwór w głąb ziemi, zainstalować kolektor pionowy i wykorzystywać w ten sposób energię geotermalną. Niezbędną głębokość sondy w metrach można ogólnie wyliczyć według następującego wzoru: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 14 = głębokość sondy (m).

Chłodzenie pasywne


System ogrzewania oparty na pompie ciepła typu ziemia/woda umożliwia również - po wprowadzeniu niewielkich adaptacji – chłodzenie pasywne. Do tego celu wykorzystuje się relatywnie niską temperaturę wód gruntowych. Pompa ciepła jest podczas chłodzenia wyłączona, a zatem zużycie energii elektrycznej jest minimalne, co zdecydowanie obniża wysokość  rachunków za energię elektryczną w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji.

Parametry techniczne pompy ciepła TERRAGOR

Model HP 6 BW HP 9 BW HP 11 BW HP 14 BW HP 17 BW
Wymiary (HxWxD) mm 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580
Masa kg 82 91 113 124 128
Temperatura wody grzewczej do °C 55 55 55 55 55
Moc grzewcza* kW 6,0 8,4 10,4 13,1 17,0
Moc znamionowa* kW 1,40 1,88 2,34 2,91 3,70
Współczynnik wydajności cieplnej (COP)* / 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6
Czynnik chłodzący / R407C R407C R407C R407C R407C
* Mierzony dla parametrów Ziemia-Woda B0/W35; wg normy SIST EN 14511.