zamknij
...

AQUAGOR Pompy ciepła woda/woda

Kluczowe informacje:

  • Minimalna temperatura wody gruntowej 7°C.
  • Instalacja HP w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.
  • Możliwość ogrzewania, chłodzenia i przygotowania wody użytkowej. 
  • Dostępność źródła w ciągu całego roku.
  • Monowalentny tryb pracy.
  • Łatwe sterowanie przy pomocy wysoko wydajnej elektroniki.
  • Możliwość dwóch niezależnych obiegów hydraulicznych.
  • Możliwość chłodzenia pasywnego

Systemy ogrzewania oparte na pompach ciepła AQUAGOR zaliczają się do systemów najbardziej sprawnych energetycznie. Wody gruntowe, których temperatura waha się pomiędzy +7 a +13°C, są bowiem niezawodnym i stałym źródłem energii. Temperatura wody gruntowej zależy od miejsca jej czerpania. Współczynnik wydajności cieplnej (COP) systemów opartych na pompach ciepła typu woda/woda jest bardzo korzystny i w skali całego roku osiąga przeciętnie wartość nawet powyżej 5.

Pompy ciepła AQUAGOR  charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i kompaktowym kształtem. Jednym z kluczowym elementów jest specjalny, spiralny wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej, który zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną oraz zabezpiecza przed odkładaniem się osadów.

Instalacja systemu z pompą ciepła AQUAGOR wymaga wywiercenia w ziemi dwóch otworów: prymarnego, przez który czerpana jest woda, i sekundarnego, poprzez który woda wraca do wód gruntowych. Z praktyki wynika, że optymalna odległość pomiędzy obu otworami wynosi około 15 m. Działanie pompy ciepła polega na pobraniu części energii z czerpanej wody, która następnie, schłodzona o 2 - 4°C, wraca do ziemi. Podczas tego procesu nie dochodzi do jakichkolwiek zmian składu chemicznego wody. Zanim wykorzystamy wodę jako prymarne źródło energii cieplnej, należy wykonać próbny odwiert w celu sprawdzenia zasobów wody i jej jakości.

Chłodzenie pasywne

W przypadku systemu ogrzewania opartego na pompie typu woda/woda wprowadzenie niewielkich adaptacji pozwala wykorzystać system do pasywnego chłodzenia. Umożliwia to relatywnie niska temperatura wód gruntowych. Pompa ciepła jest podczas chłodzenia wyłączona, a zatem podczas chłodzenia zużycie energii elektrycznej jest minimalne, co zdecydowanie obniża wysokość rachunków za energię elektryczną w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji.

Parametry techniczne pompy ciepła typu woda/woda AQUAGOR

Model HP 7 WW HP 9 WW HP 12 WW HP 14 WW HP 18 WW
Wymiary (HxWxD) mm 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580
Masa kg 86 97 121 137 142
Temperatura wody grzewczej do °C 55 55 55 55 55
Moc grzewcza* kW 6,4 8,4 11,6 14,2 17,7
Moc znamionowa* kW 1,21 1,56 2,15 2,63 3,16
Współczynnik wydajności cieplnej (COP)* / 5,3 5,4 5,4 5,4 5,6
Czynnik chłodzący / R407C R407C R407C R407C R407C
* Mierzone dla parametrów Woda-Woda W10/W35; wg normy SIST EN 14511.