zamknij
...

AEROGOR Pompy ciepła powietrze/woda

Kluczowe informacje:

  • Parownik pompy ciepła zainstalowany jest na zewnątrz obiektu. Pozostałe kluczowe elementy pompy znajdują się w obiekcie i są w ten sposób chronione przed zamarzaniem.
  • Działanie pompy w zakresie temperatur od -20°C do 40°C.
  • Optymalny proces odladzania parownika sterowany za pomocą wysoko wydajnej jednostki sterującej.
  • Możliwość ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • Dostępność źródła energii w ciągu całego roku.
  • Pompę można stosować w systemach biwalentnych.
  • Odległość pomiędzy parownikiem i agregatem pompy cieplnej może wynosić do 10 m.
  • Rury przyłączeniowe muszą być dobrze izolowane cieplnie.

Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują energię zmagazynowaną w otaczającym powietrzu. Pompy te wykazują się efektywnością działania nawet w temperaturach sięgających -20°C. W odróżnieniu od innych typów pomp instalacja odbywa się szybko, a ingerencja w otoczenie jest niewielka. Wysokiej jakości wykonanie oraz techniczna perfekcja sprawiają, że pompy te są niezwykle sprawne energetycznie. Cichy wentylator osiowy zasysa duże ilości powietrza za pośrednictwem parownika, który zainstalowany jest na wolnym powietrzu, poza budynkiem, w którym znajduje się agregat pompy ciepła. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu parownika i wentylatora zapewnia wysoką wydajność i nie zakłóca funkcjonowania środowiska. Jednostkę wewnętrzną pompy ciepła instaluje się w obiekcie. Taki system zapobiega uszkodzeniom z powodu zamarzania jednostki zewnętrznej nawet podczas dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Parownik pompy ciepła połączony jest z agregatem rurami miedzianymi, którymi przepływa czynnik chłodzący przenoszący ciepło z parownika do kondensatora. Wysoko wydajna regulacja umożliwia poprowadzenie większej liczby obwodów grzewczych w zależności od temperatury na zewnętrz oraz optymalne rozmrażanie jednostki zewnętrznej.

Pompy ciepła AEROGOR są idealnym rozwiązaniem dla systemu z dwoma źródłami ogrzewania, działającymi kompatybilnie w trybie biwalentnym. Czynnikiem chłodzącym jest przyjazny dla środowiska, niepalny R 407 C.

Parametry techniczne pompy ciepła AEROGOR

Model HP 9 AW HP 12 AW HP 14 AW HP 17 AW
Wymiary JW (HxWxD) mm 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580
Wymiary JZ (HxWxD) mm 1250x1060x1250 1250x1060x1250 1250x1060x1250 1250x1060x1250
Masa JW kg 110 127 132 164
Masa JZ kg 85 85 85 85
Temperatura wody grzewczej do °C 55 55 55 55
Moc grzewcza* kW 5,6 8,2 10,3 12,2
Moc znamionowa* kW 1,60 2,40 2,86 3,59
Współczynnik wydajności cieplnej COP* / 3,9 3,9 3,6 3,4
Czynnik chłodzący / R407C R407C R407C R407C
* Mierzone dla parametrów Powietrze - Woda A2/W35; wg normy SIST EN 14511.