zamknij
...

Archiwum

Poniedziałek, 20. Grudzień 2010, Velenje/ Bruksela

Wchodzi w życie nowa etykieta energetyczna

Wchodzi w życie nowa etykieta energetyczna

Od dzisiaj zaczyna obowiązywać nowa europejska etykieta energetyczna dla chłodziarko-zamrażarek, pralek, zmywarek i telewizorów. Nowa etykieta, zatwierdzona przez Parlament Europejski 19 maja 2010 roku Dyrektywą Ramową 2010/30/EU, uwzględnia trzy dodatkowe klasy energetyczne A+, A++ i A+++ oraz pozwala zastąpić tekst uniwersalnymi piktogramami. W czasie obowiązywania okresu przejściowego stosowanie nowych etykiet jest dobrowolne. Po upływie 12-miesięcznego okresu przejściowego dostawca musi każdy produkt zaopatrzyć w nową etykietę.

Etykieta energetyczna istnieje na rynkach europejskich od 1995 roku. Jej zadaniem jest dostarczenie konsumentowi standardowych informacji dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz innych właściwości dużych urządzeń AGD, na podstawie których konsument może podjąć decyzję o zakupie sprzętu najbardziej efektywnego energetycznie. Etykieta jako taka odegrała kluczową rolę w inicjowaniu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej urządzeń i stała się wzorem dla wielu państw na świecie. Intensywność prac rozwojowych prowadzonych przez producentów dzięki etykiecie doprowadziła do tego, że dzisiaj większość produktów kwalifikuje się do najwyższych klas efektywności energetycznej.

Aby etykieta mogła nadal pełnić swoją funkcję, czyli pomagać konsumentowi w podjęciu decyzji o zakupie, konieczna była rewizja jej schematu. Kierując się wnioskami Komisji Europejskiej, Parlament Europejski przyjął 19 maja 2010 roku nową Ramową Dyrektywę 2010/30/EU, która precyzuje wszystkie podstawowe zasady i obowiązki oraz zawiera Rozporządzenia odnoszące się do grup produktowych chłodziarko-zamrażarek, pralek, zmywarek i telewizorów, które zaczęły obowiązywać z dzisiejszym dniem. Rozporządzenia dla pozostałych grup dużych urządzeń AGD zostaną ogłoszone wkrótce.

Nowa etykieta zachowała charakterystyczne właściwości swojej poprzedniczki, jak podział na siedem klas energetycznych od A do G, symbolizowanych kolorami od ciemnozielonego (wysoka efektywność energetyczna) do czerwonego (niska efektywność energetyczna). Zachowany został również format etykiety. Nowością jest natomiast rozszerzenie skali o trzy dodatkowe klasy energetyczne: A+, A++ i A+++ oraz zastąpienie tekstu uniwersalnymi, zrozumiałymi piktogramami. Na nowych etykietach znajdują się również ogólne informacje, np. informacja o poziomie hałasu generowanego przez poszczególne rodzaje urządzeń oraz o metodach określania klasy energetycznej i wyliczania indeksu sprawności energetycznej.

Wraz z wprowadzeniem etykiety większość obowiązków dostawców nie ulega zmianie. Obowiązkiem dostawcy jest dostarczenie handlowcowi produktów zaopatrzonych w etykiety energetyczne oraz umieszczenie standardowych informacji we wszystkich materiałach informacyjnych o produkcie. Dostawca jest również odpowiedzialny za dokładność informacji podanych na etykietach i standardowych informacji o produkcie. Handlowcy mają obowiązek oznakować produkt w punkcie handlowym przy pomocy etykiety, która powinna być umieszczona w widocznym miejscu, z przodu  lub na górze obudowy urządzenia. Wyjątek stanowi jedynie sprzedaż na odległość i inne rodzaje sprzedaży, gdzie kupujący nie widzi produktu na ekspozycji. Obowiązki, jakie przewiduje Dyrektywa w związku z tego rodzaju sprzedażą, wejdą w życie dopiero w kwietniu 2012 roku. Produkty ze starą etykietą, które  już znajdują się na rynku, pozostaną w sprzedaży aż do wyprzedania zapasów.