Urządzenia do gotowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i długotrwałego użytkowania

Po dokonaniu zakupu nowej kuchenki lub płyty zawsze należy trzymać się naczelnej zasady: przed pierwszym użyciem urządzenia powoli i dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. To pomoże Ci w przyszłości uporać się z potencjalnymi problemami, instrukcja obsługi zawiera bowiem wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i sposobu korzystania z urządzenia. Dzięki temu unikniesz niejednego rozczarowania i niepotrzebnej irytacji.

Regularnie dbaj o urządzenie przestrzegając wskazówek producenta i używaj rekomendowanych przez niego środków czyszczących.

W przypadku kuchenek gazowych największą uwagę należy zwracać na instalację gazową:

• regularnie wymieniaj uszczelki na połączeniu zaworu regulacyjnego i butli,
• przynajmniej raz na 2 lata wymieniaj przewód doprowadzający gaz z butli do kuchenki gazowej,
• okresowo sprawdzaj szczelność połączenia przewodu doprowadzającego gaz na zaworze regulacyjnym i na wejściu do kuchenki,
• nigdy nie lekceważ charakterystycznej woni towarzyszącej niekontrolowanemu ulatnianiu się gazu. Jeśli stwierdzisz ulatnianie się gazu, natychmiast zamknij zawór butli bądź zawór odcinający (w przypadku gazu ziemnego) i wezwij serwis Gorenje. Pomieszczenie dobrze przewietrz. Nie używaj w pomieszczeniu otwartego ognia, nie włączaj ani nie wyłączaj urządzeń elektrycznych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie piekarnika, zalecamy:

• do pieczenia w piekarniku używaj zawsze odpowiednich brytfann,
• podczas pieczenia przestrzegaj zalecanych przez producenta temperatur. Wskazówki na temat doboru odpowiedniej do danego rodzaju potrawy temperatury pieczenia zawarte są w tabelach dołączonych do instrukcji użytkowania,
• nigdy nie okładaj wnętrza piekarnika folią metalową,
• nigdy nie stawiaj form lub naczyń do pieczenia bezpośrednio na dnie piekarnika, ponieważ można w ten sposób uszkodzić pokrywającą je emalię,
• Przed przystąpieniem do pieczenia żywności o wysokiej zawartości wilgoci zawsze najpierw ogrzej piekarnik do temperatury roboczej. W ten sposób unikniesz kondensacji pary na wewnętrznej ścianie drzwiczek piekarnika i ściekania wody na element umieszczony pod piekarnikiem.

W przypadku płyt witroceramicznych postępuj ściśle według wskazówek producenta:

• używaj do gotowania naczyń o wielkości dna dokładnie odpowiadającej wielkości wybranego pola grzejnego,
• dno naczynia powinno być płaskie i pozbawione jakichkolwiek wypukłości (również wytłoczonych znaków i napisów), aby nie uszkodzić (porysować) powierzchni płyty),
• podczas gotowania zwróć uwagę, aby na płytę nie rozsypać cukru, soli itp. Jeśli ci się to przydarzy, powierzchnię płyty natychmiast wytrzyj suchą ścierką,
• nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia (np. pozostałości, które wykipiały podczas gotowania) usuniesz z płyty  witro-ceramicznej przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących  (Ceram, Sidol,...). Do czyszczenia płyty  witro-ceramicznej nigdy nie używaj proszków do szorowania, ługów ani metalowego zmywaka, ponieważ zniszczysz w ten sposób jej powierzchnię,
• środka czyszczącego nigdy nie nakładaj na gorącą powierzchnię, płyty witro-ceramicznej nie używaj jako dodatkowego blatu roboczego,
• Podstawowa adaptacja sensorów sterowania dotykowego: każdorazowo po włączeniu płyty następuje automatyczna adaptacja sensorów, której celem jest zapewnienie optymalnego działania sensorów dotykowych. Na wszystkich wyświetlaczach pojawia się symbol “-“. Pomyślne zakończenie adaptacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym wszystkie kontrolki gasną i płyta jest gotowa do użytku. Podczas adaptacji na sensorach nie mogą znajdować się jakiekolwiek przedmioty, ponieważ powoduje to przerwanie operacji. Wznowienie adaptacji nastąpi dopiero po usunięciu przedmiotów z sensorów - do tego czasu sterowanie płytą będzie niemożliwe.
• Używając do gotowania żaroodpornych naczyń ze szkła lub porcelany należy przestrzegać zaleceń producenta. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia płyty.