Fachowiec doradza

Chłodnictwo

Czy można jednokompresorową dwudrzwiową chłodziarko-zamrażarkę umieścić w pomieszczeniu, które nie jest regularnie ogrzewane?

Urządzenie powinno stać w suchym i regularnie wietrzonym pomieszczeniu. Temperatura otoczenia gwarantująca prawidłowe funkcjonowanie urządzenia uzależniona jest od klasy jego wykonania. Można to sprawdzić na tabliczce znamionowej.

W przypadku chłodziarek dwudrzwiowych –jednokompresorowych (typy oznaczone symbolem HZ...) należy zwracać szczególną uwagę, aby temperatura otoczenia nie spadała poniżej dozwolonej wartości. Jeżeli chłodziarka będzie przez dłuższy czas narażona na działanie zbyt niskiej temperatury otoczenia, w komorze chłodzącej temperatura pozostanie wprawdzie na normalnym poziomie, ale temperatura w zamrażarce wzrośnie, co skróci czas przechowywania produktów, a nawet może doprowadzić do ich rozmrożenia. Te modele chłodziarko-zamrażarek nie są przeznaczone do pomieszczeń, które nie są regularnie ogrzewane (np. domki weekendowe).

Czy chłodziarko-zamrażarkę można pozostawić przez dłuższy czas wyłączoną?

Jeżeli planujemy dłuższy postój urządzenia, pokrętło termostatu należy ustawić w położeniu 0 (STOP). Chłodziarko-zamrażarkę należy odłączyć od sieci elektrycznej, opróżnić, rozmrozić, umyć i pozostawić z lekko uchylonymi drzwiami.

Posiadam chłodziarkę z automatycznym rozmrażaniem. Dlaczego na spodzie chłodziarki (pod pojemnikiem na warzywa) zbiera się woda?

Woda pod pojemnikiem na warzywa zbiera się wtedy, gdy nastąpi zatkanie otworu odprowadzającego albo jeśli woda nie skapuje bezpośrednio do rowka.

 • niedrożny otwór należy oczyścić, np. plastikowym słomką,
 • zbyt grubą warstwę lodu należy usunąć ręcznie (patrz instrukcja obsługi, rozdział »Gromadzenie się lodu na tylnej ścianie w komorze chłodziarki«).

Oprócz pokrętła regulacji temperatury w chłodziarce znajduje się dodatkowy przełącznik. Do czego on służy?

Przełącznika należy używać wtedy, gdy zachodzi potrzeba zamrożenia dużych porcji świeżej żywności (co definiuje się jako zdolność zamrażania kg/24h).

Przed włożeniem do zamrażarki ciepłych produktów urządzenie trzeba właściwie przygotować, tzn. schłodzić do odpowiednio niskiej temperatury. Dzięki temu można zyskać większą zdolność zamrażania. W przypadku chłodziarko zamrażarek jednokompresorowych, podczas przygotowywania komory zamrażarki kompresor nie może pracować w sposób ciągły, tak jak to się dzieje np. w przypadku szaf chłodniczych i zamrażarek wolnostojących, ponieważ doprowadziłoby to do zbyt dużego oziębienia komory chłodziarki. Zamiast tego zamrażanie przeprowadza się przy ustawieniu termostatu na wyższych wartościach (5,6, lub 7 - w zależności od typu urządzenia) oraz przy włączonej grzałce. Grzałka zapobiega spadkowi temperatury w komorze chłodzącej poniżej 0°C, a jednocześnie ogrzewa czujnik termostatu, co pośrednio wpływa na zwiększenie mocy pracy kompresora. Po zakończeniu zamrażania grzałkę należy wyłączyć, ponieważ włączona grzałka zwiększa pobór energii elektrycznej.

Niektórzy producenci przewidzieli również zastosowanie tej samej grzałki w przypadku spadku temperatury otoczenia do zbyt niskiego poziomu. Także instrukcje obsługi niektórych chłodziarko-zamrażarek Gorenje jeszcze do niedawna zawierały opis funkcji ręcznego przełącznika, którego działanie miało na celu zapobieganie powstawaniu zbyt niskiej temperatury w komorze chłodziarki i zbyt wysokiej w komorze zamrażarki. Takie zastosowanie grzałki jest jednak dość kłopotliwe, ponieważ wymaga od użytkownika kontrolowania temperatury otoczenia i w razie potrzeby włączania lub wyłączania grzałki. Dlatego Gorenje zastosowało w swoich urządzeniach przełącznik termiczny, który w zależności od wahań temperatury otoczenia automatycznie włącza lub wyłącza grzałkę. Nie wszystkie typy chłodziarko-zamrażarek wymagają zastosowania grzałki. O konieczności zastosowania grzałki w przypadku zbyt niskiej temperatury otoczenia decyduje stosunek strat ciepła pomiędzy chłodziarką i zamrażarką, jak również stosunek mocy chłodzenia parownika chłodziarki i parownika zamrażarki.

Instrukcje użytkowania informują, że witryny chłodnicze służą do przechowywania napojów w temperaturze powyżej 0°C,. Jaka jest górna granica temperatury chłodzenia? Opisy niektórych witryn zawierają informacje, że zakres temperatur wynosi 0 -10°C,. Czy to dotyczy wszystkich witryn chłodniczych? Jaka jest rozpiętość temperatur w przypadku modelu RV 2906?

W przypadku witryny RV2906 przewidziany zakres regulacji temperatury wynosi  od 0°C do 10°C. Na prawidłowe działanie urządzenia istotny wpływ wywiera temperatura otoczenia. To w jakich temperaturach otoczenia, urządzenie będzie pracować prawidłowo, definiuje klasa klimatyczna.  Oznaczenie klasy znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Podany zakres temperatury pracy został uzyskany w warunkach testowych, przy zachowaniu stałej temperatury otoczenia, bez otwierania drzwi.

Częste otwieranie drzwi może doprowadzić do przejściowego wzrostu temperatury. Wraca ona do prawidłowego poziomu, gdy przestajemy otwierać drzwi.

XBC660 (witryny na napoje) osiągają temperatury pomiędzy 2 - 10°C, natomiast XWC660 (witryny na wino) pomiędzy 4 - 18°C

Przy częstym otwieraniu drzwi do wnętrza witryny chłodniczej wdziera się ciepłe powietrze. To utrudnia utrzymanie zaprogramowanej temperatury i zwiększa zużycie energii elektrycznej wskutek nieustannej pracy (chłodzenia) urządzenia. Dlatego nie należy bez potrzeby otwierać drzwi witryny.

Urządzenia do gotowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i długotrwałego użytkowania

Po dokonaniu zakupu nowej kuchenki lub płyty zawsze należy trzymać się naczelnej zasady: przed pierwszym użyciem urządzenia powoli i dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. To pomoże Ci w przyszłości uporać się z potencjalnymi problemami, instrukcja obsługi zawiera bowiem wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i sposobu korzystania z urządzenia. Dzięki temu unikniesz niejednego rozczarowania i niepotrzebnej irytacji.

Regularnie dbaj o urządzenie przestrzegając wskazówek producenta i używaj rekomendowanych przez niego środków czyszczących.

W przypadku kuchenek gazowych największą uwagę należy zwracać na instalację gazową:

 • regularnie wymieniaj uszczelki na połączeniu zaworu regulacyjnego i butli,
 • przynajmniej raz na 2 lata wymieniaj przewód doprowadzający gaz z butli do kuchenki gazowej,
 • okresowo sprawdzaj szczelność połączenia przewodu doprowadzającego gaz na zaworze regulacyjnym i na wejściu do kuchenki, 
 • nigdy nie lekceważ charakterystycznej woni towarzyszącej niekontrolowanemu ulatnianiu się gazu. Jeśli stwierdzisz ulatnianie się gazu, natychmiast zamknij zawór butli bądź zawór odcinający (w przypadku gazu ziemnego) i wezwij serwis Gorenje. Pomieszczenie dobrze przewietrz. Nie używaj w pomieszczeniu otwartego ognia, nie włączaj ani nie wyłączaj urządzeń elektrycznych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie piekarnika, zalecamy:

 • do pieczenia w piekarniku używaj zawsze odpowiednich brytfann,
 • podczas pieczenia przestrzegaj zalecanych przez producenta temperatur. Wskazówki na temat doboru odpowiedniej do danego rodzaju potrawy temperatury pieczenia zawarte są w tabelach dołączonych do instrukcji użytkowania,
 • nigdy nie okładaj wnętrza piekarnika folią metalową,
 • nigdy nie stawiaj form lub naczyń do pieczenia bezpośrednio na dnie piekarnika, ponieważ można w ten sposób uszkodzić pokrywającą je emalię,
 • Przed przystąpieniem do pieczenia żywności o wysokiej zawartości wilgoci zawsze najpierw ogrzej piekarnik do temperatury roboczej. W ten sposób unikniesz kondensacji pary na wewnętrznej ścianie drzwiczek piekarnika i ściekania wody na element umieszczony pod piekarnikiem.

W przypadku płyt witroceramicznych postępuj ściśle według wskazówek producenta:

 • używaj do gotowania naczyń o wielkości dna dokładnie odpowiadającej wielkości wybranego pola grzejnego,
 • dno naczynia powinno być płaskie i pozbawione jakichkolwiek wypukłości (również wytłoczonych znaków i napisów), aby nie uszkodzić (porysować) powierzchni płyty),
 • podczas gotowania zwróć uwagę, aby na płytę nie rozsypać cukru, soli itp. Jeśli ci się to przydarzy, powierzchnię płyty natychmiast wytrzyj suchą ścierką,
 • nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia (np. pozostałości, które wykipiały podczas gotowania) usuniesz z płyty  witro-ceramicznej przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących  (Ceram, Sidol,...). Do czyszczenia płyty  witro-ceramicznej nigdy nie używaj proszków do szorowania, ługów ani metalowego zmywaka, ponieważ zniszczysz w ten sposób jej powierzchnię,
 • środka czyszczącego nigdy nie nakładaj na gorącą powierzchnię, płyty witro-ceramicznej nie używaj jako dodatkowego blatu roboczego,
 • Podstawowa adaptacja sensorów sterowania dotykowego: każdorazowo po włączeniu płyty następuje automatyczna adaptacja sensorów, której celem jest zapewnienie optymalnego działania sensorów dotykowych. Na wszystkich wyświetlaczach pojawia się symbol “-“. Pomyślne zakończenie adaptacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym wszystkie kontrolki gasną i płyta jest gotowa do użytku. Podczas adaptacji na sensorach nie mogą znajdować się jakiekolwiek przedmioty, ponieważ powoduje to przerwanie operacji. Wznowienie adaptacji nastąpi dopiero po usunięciu przedmiotów z sensorów - do tego czasu sterowanie płytą będzie niemożliwe.
 • Używając do gotowania żaroodpornych naczyń ze szkła lub porcelany należy przestrzegać zaleceń producenta. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia płyty.

Okapy

Dlaczego po włączeniu okapu zaczyna dymić kominek znajdujący się w tym samym pomieszczeniu i jak rozwiązać ten problem?

Okapy kuchenne o dużej mocy, które posiadają zdolność wentylacji powietrza z wydajnością sięgającą  600m3/h, mogą doprowadzić do wytworzenia się podciśnienia w pomieszczeniach nie mających dostatecznego dostępu świeżego powietrza.

Aby korzystanie z okapu kuchennego nie zakłóciło prawidłowego funkcjonowania  innych urządzeń wyprowadzających  powietrze, w pomieszczeniu należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza poprzez kratki wentylacyjne, których w żadnym wypadku nie wolno blokować.

Kiedy należy zainstalować w okapie filtr węglowy?

Opary zasysane przez okap przechodzą najpierw filtr tłuszczowy, który ma postać metalowej kratki bądź jest wykonany z tkaniny. Filtr ten zatrzymuje tłuszcz.
Filtr węglowy należy zakładać w okapach, które nie posiadają odprowadzenia do kanału wentylacyjnego. W tym przypadku filtr węglowy służy do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Przy regularnym używaniu okapu filtr węglowy należy wymieniać co 4 miesiące.

Pralki

Woda z płukania pieni się…

Obecność piany w wodzie z płukania jest następstwem użycia zbyt dużej ilości środka piorącego, miękkiej wody lub silnych właściwości pieniących środka do prania.

Jak należy postępować?

Środek do prania należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając stopień twardości wody i stopień zabrudzenia bielizny. Środek piorący trudniej wypłukuje się z miękkiej wody. Piana może również tworzyć się, gdy bielizna jest już naprawdę dobrze wyprana. W takim przypadku piana po niedługim czasie znika sama. 

Pralka niedokładnie płucze, a po zakończeniu prania na bieliźnie pozostają resztki proszku. Jaka może być tego przyczyna?

Środek piorący należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając stopień twardości wody i stopień zabrudzenia bielizny. Środek piorący trudniej wypłukuje się z miękkiej wody. Piana może również tworzyć się, gdy bielizna jest już naprawdę dobrze wyprana. W takim przypadku po niedługim czasie piana znika sama. 

Jak należy postępować?

 • środek piorący dozuj zgodnie ze wskazówkami producenta,
 • bieliznę natychmiast ponownie wypierz,
 • użyj płynnego środka piorącego, który nie zawiera zeolitów,
 • spróbuj usunąć pozostałości proszku przy pomocy szczoteczki.

Suszarki

Kondensacyjna suszarka do bielizny nie dosusza albo w ogóle nie suszy prania. Co może być przyczyną?

Jeśli wykluczyć uszkodzenie suszarki, przyczyny nieprawidłowego suszenia mogą być następujące:

 • zanieczyszczony filtr na drzwiach lub w kanale powietrznym,
 • zanieczyszczony kondensator pary,
 • zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, w którym stoi suszarka,
 • niedostatecznie odwirowane pranie.

Wymienione powyżej przyczyny (zwłaszcza zanieczyszczenie filtra lub kondensatora) mogą spowodować wyłączenie termostatu bezpieczeństwa, co oznacza zaprzestanie grzania (suszenia) i konieczność naprawy serwisowej.

Jak postępować?

Należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania:

 • czyścić filtry po każdym użyciu suszarki,
 • okresowo sprawdzać i w razie potrzeby czyścić kondensator pary,
 • zadbać, aby temperatura pomieszczenia, w którym stoi suszarka, nie przekraczała 25° C; wyższa temperatura w pomieszczeniu powoduje wydłużenie czasu suszenia i wzrost zużycia energii elektrycznej,
 • aby skutecznie odwirowywać pranie radzimy zaopatrzyć się w pralkę, która zapewnia prędkość wirowania przynajmniej na poziomie 800 obrotów/min.

Zmywarki

Jak zabudować zmywarkę?

Jeżeli zmywarka ma być zabudowana w ciągu elementów kuchennych, zabudowę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. Instrukcja montażu dołączona jest do każdego nowego urządzenia.

Już na etapie montażu należy wziąć pod uwagę, że zmywarka może w przyszłości wymagać naprawy. Dlatego zmywarkę powinno dać się łatwo wysunąć, nie niszcząc przy tym podłogi i nie demontując całej zabudowy kuchennej. W tym celu do niektórych modeli zmywarek dołączone są plastikowe prowadnice, które należy zamontować na nóżkach. 
 
Zmywarkę należy wypoziomować używając do tego celu regulowanych nóżek. Nóżek nie należy całkowicie przykręcać, ponieważ może się zdarzyć, że zamiast na nóżkach zmywarka stanie  na dnie obudowy.
Przyłącze odprowadzające wodę (syfon) powinno być zainstalowane na wysokości min. 30 cm i maks. 100 cm.

Jak prawidłowo dbać o zmywarkę?

Aby zapewnić długotrwałe, sprawne funkcjonowanie urządzenia oraz skuteczne zmywanie należy regularnie czyścić zmywarkę zgodnie ze wskazówkami użytkowania. Ważne jest, aby po każdym użyciu zmywarki oczyścić filtry. Podczas wyjmowania filtra należy uważać, aby resztki jedzenia nie przedostały się do pompy, co mogłyby spowodować jej zablokowanie. Od czasu do czasu należy sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić ramiona zraszacza oraz filtr na zaworze przyłącza doprowadzającego wodę.

Tylko czyste filtry i ramiona zraszacza zapewnią dobre rezultaty zmywania.

Odwiedź
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podziel
się z innymi
Facebook
Twitter
Informujemy
RSS