Misja i wizja

Misja

Najważniejsza misja firmy Gorenje to produkcja najwyższej jakości urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń przyjaznych dla użytkownika i środowiska naturalnego.

Grupa Gorenje pracuje i rozwija się, realizując następując  założenia:

  • zwiększenie wartości inwestycji poczynionych przez naszych udziałowców
  • pielęgnowanie  wzorowych stosunków z klientami i partnerami, dbałość o pracowników, ich wiedzę i kwalifikacje i identyfikację z firmą
  • rozwijanie i wzmacnianie tożsamości  korporacyjnej i świadomości marki Gorenje
  • kształtowanie świadomości ekologicznej swojej i otoczenia

Wizja

Na przestrzeni swojego istnienia, firmy z grupy Gorenje wielokrotnie stawały przed licznymi wyzwaniami stawianymi przez otoczenie gospodarcze. Dynamiczny rozwój, dotrzymanie kroku konkurencji , obserwacja otoczenia i przystosowanie się do zmieniających się warunków działania to najważniejsze z tych wyzwań.

Postawa wobec tych zjawisk została skondensowana w jednym zadaniu, które jest naszym credo:

„ Chcemy być gospodarczo elastyczni i gotowi na wyzwania we wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności”

Strategia gospodarczej elastyczności wymagała nieustającego śledzenia  zmian w otoczeniu, trzeźwej oceny własnych możliwości przystosowania się do zmian i ich wprowadzenia w życie.

Opisane procesy odbywały się na wszystkich poziomach organizacji koncernu: na poziomie zarządzania, na poziomie techniki i technologii procesów produkcyjnych i świadczenia usług , na poziomie klienta, dostawcy, pracowników…