Toplotne črpalke TERRAGOR

HR- hranilnik sanitarne vode, ZV- zalogovnik vode, - toplotna črpalka

Ključne informacije:

  • Energijo zemljine izkorišča prek zemeljskega kolektorja ali vertikalne zemeljske sonde.
  • Temperatura na globini več kot 1,2 m ne pade pod 0°C.
  • Postavitev TČ v suh prostor s temperaturo nad 0°C.
  • Možnost ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne vode.
  • Razpoložljivost vira skozi vse leto.
  • Monovalenten način delovanja.
  • Enostavno krmiljenje sistema z elektroniko.
  • Omogoča 2 neodvisna hidravlična kroga.

Toplotne črpalke TERRAGOR izkoriščajo energijo, ki je akumulirana v zemljini. Energijo v zemljini odvzemamo s pomočjo zemeljskega kolektorja, ki ga položimo na primerno veliko površino. Za optimalno delovanje mora biti površina kolektorja približno dvakrat večja od ogrevalne površine. Količina energije, ki jo lahko odvzamemo iz zemlje, je odvisna od sestave tal in lege. Pomembno je, da površina, kjer je položen zemeljski kolektor, ni pozidana, asfaltirana, ali da ni kako drugače oviran prost dostop padavinskih voda skozi površino.

Toplotne črpalke TERRAGOR so kompaktne, zelo ekonomične in dosegajo grelno število (COP) tudi več kot 4,5. Razlika med vstopno temperaturo medija (voda + glicol) v toplotno črpalko in izstopno temperaturo v kolektor je cca. 4°C.

Horizontalni zemeljski kolektor

Za njegovo postavitev potrebujemo primerno zemeljsko površino, ki omogoča prost pretok padavinskih voda. Okvirno potrebno velikost kolektorja v m2 izračunamo po naslednjem postopku: ogrevalna moč toplotne črpalke (v kW) x 40. Potreben presek PE cevi je 1", položene na globino cca. 120 cm, razmik med cevnimi vejami pa mora biti 0,7 do 0,8 m.

Vertikalna zemeljska sonda

V primeru, da na razpolago nimamo dovolj velike površine za izgradnjo horizontalnega zemeljskega kolektorja, lahko izvrtamo vertikalni kolektor v globino in tako izkoriščamo geo termalno energijo. Okvirno potrebno globino sonde v metrih izračunamo po naslednjem postopku: ogrevalna moč toplotne črpalke (kW) x 14 = globina sonde (m).

Pasivno hlajenje

V sistemu ogrevanja s toplotno črpalko zemlja/voda lahko z manjšimi prilagoditvami omogočimo tudi pasivno hlajenje. Pri tem izkoriščamo relativno nizko temperaturo zemljine. V tem primeru toplotna črpalka ne obratuje, kar nam omogoča minimalno porabo energije za hlajenje in s tem seveda tudi veliko nižji račun za elektriko kot pri klasičnem hlajenju.

Tehnične karakteristike toplotne črpalke TERRAGOR

Model HP BW 6 HP BW 9 HP BW 11 HP BW 14 HP BW 17
Dimenzije (VxŠxG) mm 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580
Teža kg 82 91 113 124 128
Temperatura ogrevalne vode do °C 55 55 55 55 55
Grelna moč* kW 6,5 9,2 11,7 14,4 17,0
Priključna moč* kW 1,50 2,04 2,60 3,2 3,70
Grelno število COP* / 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6
Hladilno sredstvo / R407C R407C R407C R407C R407C
*Merjeno pri parametrih Zemlja-Voda B0/W35; Po standardu SIST EN 14511.